Zakelijk zonnepanelen kopen

De energielevering is in Nederland wettelijk verankerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen klein- en grootverbruikers van elektriciteit. Dit heeft te maken met de zwaarte van uw hoofdaansluiting. U bent grootverbruiker als u een hoofdaansluiting heeft van meer dan 3 x 80 ampère. Klein verbruikers hebben een hoofdaansluiting van 3 x 80 ampere of minder. De hoeveelheid stroom in kwh die wordt afgenomen speelt hierbij geen rol.

De hoeveelheid stroom die wordt afgenomen is wel bepalend voor de hoogte van de energie belasting.

De belastingtarieven voor 2018 zijn als volgt:

Verbruik per jaar

Energie belasting

tarief 2018

Opslag Duurzame

Energie

Tot 10.000 kWh verbruik

€ 0,10377

€ 0,0132

Verbruik 10.000 tot 50.000 kWh

€ 0,05235

€ 0,018

Verbruik 50.000 tot 10.000.000 kWh

€ 0,01394

€ 0,0048

>10.000.000 kWh

€ 0,00057

€ 0,000194

 

Hier komen de kosten van de stroom (meestal tussen de 3,5 en 5,5 eurocent)  nog bij.

Salderen

Kleinverbruikers hebben wettelijk het recht de zelf opgewekte zonnestroom te salderen met wat zij kopen. Grootverbruikers hebben dit recht niet en kunnen hierover een afspraak maken met hun leverancier of gebruik maken van de SDE+-subsidieregeling.

Salderen houdt in dat de zelf opgewekte stroom die je niet in je eigen bedrijf direct kunt gebruiken terug levert aan het publieke net en op een ander moment weer tegen het zelfde tarief terug koopt. Deze regeling is door Minister Kamp verlengd tot 1 januari 2024.

Als deze regeling ophoudt te bestaan, kunnen wij een accupakket leveren om de stroom in op te slaan, welke op een later moment (’s avonds en ’s nachts) gebruikt kan worde,

Fiscale stimuleringsregelingen voor kleinverbruikers

Ondernemers die zonnepanelen kopen, komen in aanmerking voor de volgende fiscale stimuleringsmaatregelen:

  1. KIA (Kleinschaligheid Investeringsaftrekregeling). Er mag 28% van de investering als extra kosten van de winst afgetrokken worden, waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden.

Klik hier voor meer informatie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia

 

  1. In geval meer dan 25.000 Wp vermogen (= 76 zonnepanelen van 330 Wp) wordt geïnstalleerd, dan heeft de ondernemer ook recht op 54,5% EIA (Energie Investeringsaftrek regeling). Er mag 54,5% van de investering als extra kosten van de winst afgetrokken worden, waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden.
  1. Regulier afschrijven. Tot slot kan de installatie ook nog op de reguliere wijze afgeschreven worden, wat ook tot een vermindering van de belastingdruk leidt.

De belastingdruk is afhankelijk van de rechtsvorm:

  1. BV: Over de eerste € 250.000 winst is dat 20%, daarboven is het 25%
  2. Eenmanszaak of VOF: 36,7%

 

Klik hier voor een rekenvoorbeeld BV (nog in ontwikkeling)

Klik hier voor een rekenvoorbeeld Eenmanszaak of VOF (nog in ontwikkeling)