FAQ

  • Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen halen uit licht energie en zetten dat om in gelijkstroom. In Nederland komt 60% uit licht en 40% uit zon. Door de zon worden zonnepanelen warmer en warmte is niet goed voor de opbrengst. Met iedere graad dat een zonnepaneel warmer wordt dan 25 graden, neemt het vermogen van een zonnepaneel met 0,4% af. Omgekeerd komt er bij temperaturen onder de 25 graden er bij iedere graad daling 0,4% bij. Dit is een gegeven en bij het ontwerpen van zonnepanelensystemen houden we hier rekening mee.

 

  • Hoe komt de stroom van de zonnepanelen op mijn dak in mijn huis

De stroom van de zonnepalen komt via de Solarbekabeling bij de omvormer. De omvormer vormt deze gelijkstroom om naar wisselstroom van 230 volt. De omvormer is op een aparte aardlekautomaat in de meterkast afgezekerd. Deze stroom uit de omvormer wordt in de meterkast verdeeld over de groepen die op dat moment stroom nodig hebben. Kom je stroom tekort, dan komt de rest bij het energiebedrijf vandaan, heb je over, dan lever je terug.

 

  • Hoe komt het dat de getallen op de omvormer en op de afrekening van het energiebedrijf verschillend zijn?

Het energiebedrijf registreert alleen wat er geleverd en wat er ontvangen wordt aan stroom. Alle stroom uit de zonnepanelen die rechtstreeks naar de koelkast, de vriezer en andere apparatuur gaat, registreert het energiebedrijf niet. Dit noemen we zelfconsumptie. De hoeveelheid stroom voor zelf consumptie wordt niet ingekocht. Dit is de eerste besparing op de energierekening. In de meeste huishoudens wordt van de opgewekte stroom (de productie die op de omvormer of in je app staat) circa 35% direct gebruikt en er wordt 65% teruggegeleverd. We hebben ook klanten die hier een sport van maken en op bijna 50% zelfconsumptie uitkomen. Bij bedrijven ligt het percentage zelfconsumptie sowieso hoger omdat die overdag de meeste stroom verbruiken.  

 

  • Heb je altijd optimizers nodig?

Het antwoord is ja! Optimizers halen in een situatie zonder schaduw al 10-15% meer stroom uit zonnepanelen dan systemen zonder optimizers. Dit komt doordat zonnepalen a.g.v. tolerantie verschillen, temperatuurverschillen, vervuiling, condensvorming sowieso verschillende opbrengsten laten zien en in systemen zonder optimizers ben je voor de opbrengst afhankelijk van de zwakste schakel of te wel het minst presterende paneel. Daarnaast gaat de omvormer langer mee en ben je niet na 10-12 jaar aan de beurt om een nieuwe omvormer te kopen. Op de omvormers van SolarEdge – die wij leveren – kan je 20 of zelfs 25 jaar garantie krijgen. Als bonus ben je met optimizers optimaal beveiligd tegen brand en krijg je informatie over het functioneren van ieder afzonderlijk zonnepaneel.

 

  • Zijn er eisen aan het aansluiten in de meterkast?

Verzekeraars eisen dat elektrotechnische installaties veilig worden aangesloten. In de NEN 1010 norm zijn de eisen hoe dit veilig gedaan moet worden vastgelegd. Omdat een zonnepanelensysteem apart afgezekerd moet worden en je met het plaatsen van deze extra zekering een ingreep doet op de bestaande elektrotechnische installatie, moet deze installatie  na het aansluiten van de omvormer aan de eisen uit de NEN 1010 norm voldoen. De basis eisen zijn dat een groepenkast voorzien is van een hoofdschakelaar en minimaal 2 aardlekschakelaars van 30 mA en dat achter iedere aardlekschakelaar maximaal 4 groepen zitten. Bij het aanschaffen en installeren van zonnepanelen is dit een belangrijk punt geworden. Bovendien moet de installatie aangesloten worden door een vakbekwaam persoon, die niet alleen de omvormer conform de eisen afzekerd, maar ook controleert of uw installatie veilig is en aan de eisen uit de NEN 1010 norm voldoet. Kies daarom installateurs waar NEN 1010 gecertificeerde elektriciens de omvormer aansluiten en afzekeren. Zij hebben de kennis en ervaring om dan direct uw installatie te controleren. Het zou toch jammer zijn als door een ondeugdelijke installatie en een calamiteit de verzekeraar een reden heeft om niet uit te keren ….

 

  • Wat als in de monitoring niks meer te zien is?

Het produceren van stroom en het doorgeven van gegevens voor de monitoring staat gelukkig los van elkaar. In de meeste gevallen is een internetstoring de oorzaak van het niet doorkomen van gegevens in de monitoring. Als in de SolarEdge app niks meer doorkomt, ga dan bij de omvormer kijken. Welke lampjes branden er? Groen betekent dat de omvormer produceert, knippert groen, dan is de omvormer aan het opstarten of afschakelen. Brand er een rode lamp, dan is er een storing en moet de omvormer 3 tot 5 minuten spanningsloos gemaakt worden (werkschakelaar op 0) om daarna weer op te starten. Brand er helemaal niks, controleer dan de aardlekautomaat (deze met omhoog staan).

Als de omvormer wel stroom produceert, dan kan je bij de omvormers met een schermpje naar het menu met LAN gaan. Als daar alle cijfers naar 1 springen is er verbinding met internet. Bij een omvormer zonder schermpje moet dan onder de omvormer een blauw lampje branden. Als dat blauwe lampje niet brand is er geen internetverbinding. Controleer dan de internetverbinding. Zijn de kabels goed aangesloten? Is de Wificode nog hetzelfde? En bij twijfel, stuur een email naar service@soldu.nl Dan gaan wij even kijken.

 

  • BTW-regeling, blijft die?

Er is ooit een Oostenrijker geweest die bij het Europese hof deze regeling voor heel Europa heeft afgedwongen. Voor zover bekend gaat deze regeling niet verdwijnen. Voor meer informatie kijk op www.belastindienst.nl en dan zoeken op zonnepanelen.

 

  • Is er subsidie?

Particuliere woning eigenaren kunnen voor de aanschaf van zonnepanelen geen extra subsidie krijgen. Particulieren kunnen wel via een speciale procedure de btw terugvragen.

Voor ondernemers en verenigingen ligt dit anders en stuk complexer. Er zijn diverse regelingen voor verschillende situaties. Als eerste maakt de overheid een onderscheid tussen groot verbruikers (hoofdaansluiting groter dan 3 x 80 ampere) en klein verbruikers (aansluitingen t/m 3 x 80 ampere),

Bedrijven met een grootverbruikers aansluiting die terug gaan leveren zijn verplicht gebruik te maken van de SDE Subvsidieregeling. Als je niet terug levert aan het publieke net, dan is alleen de KIA (max 28%) van toepassing

Bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die winst maken kunnen het beste gebruikmaken van KIA en als ze minimaal 15.000 Wp zonnepanelen plaatsen gebruik maken van 45% EIA. Uiteraard mag de investering in 10 jaar afgeschreven worden.

Kleinverbruikers die geen winst maken (o.a. vernigingen) kunnen gebruik maken van de ISDE regeling en kunnen € 0,125 per Wp subsidie krijgen.

Meer informatie kunt u krijgen van de adviseurs van Soldu of uw accountant.