Recycling afval bij Soldu op orde

02-11-2018

Recycling afval

Als importeur van zonnepanelensystemen zijn wij wettelijk verplicht te voldoen aan de richtlijn Afgedankt Elektrisch en Elektronisch Afval (AEEA). Dit is de Nederlandse interpretatie van een Europese richtlijn. Om aan deze wettelijke eis te voldoen, hebben wij ons aangesloten bij de Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN).

Deze stichting is opgericht om voor haar deelnemers te zorgen voor goede, milieuvriendelijke verwerking van zonnepanelen en omvormers aan het einde van hun levensduur. We betalen een bijdrage aan ZRN om afval op een verantwoorde wijze in te zamelen en af te voeren Onze klanten hebben hiermee de zekerheid dat zij later op gebied van afval geen problemen krijgen. De ervaring leert dat er nog weinig afval is, maar we kunnen het maar geregeld hebben.